Tel./ Fax: (+375 152) 93 95 80

+375 (17) 276 63 13

BialPolLogistics Sp. z o.o. - białorusko – polskie  przedsiębiorstwo działające na rynku spedycyjno-transportowym od 2009 roku, świadczy usługi   związane z organizacją przewozu towarów transportem kolejowym w ruchu międzynarodowym przez Rosję, kraje WNP, Europę i Azję. Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Asocjacji Spedytorów.

BielPolLogistics Sp. z o.o. jest właścicielem terminalu   przeładunkowego „Bakuny”, który jest położony na białorusko-polskiej granicy, 5 km stacji granicznej Bruzgi na kierunku potoku towarów Zachód – Wschód - Zachód. Jednym z założycieli BielPolLogistics jest polski koncern logistyczny CTL Logistics Sp. z o.o. , największy prywatny przewoźnik kolejowy w Polsce i Niemczech, który jest właścicielem 197 lokomotyw i około 5000 różnego typu wagonów.  Pozwala to na  żądanie  klienta podstawić odpowiednią ilości taboru o szerokości 1435 mm dla przewozu towarów do klientów w Europie.

Strategia rozwoju Spółki jest skierowana na zwiększenie ilości wykonywanych usług i ciągłe podwyższenie jakości świadczonych usług przy obsłudze towarów na terenie Białorusi i innych państw.

Zadanie Spółki: rozwój terminala przeładunkowego „Bakuny” w kierunku przeładunku, składowania, magazynowania kontenerów, towarów masowych i sypkich, świadczenie wysokiej jakości usług spedycyjnych, zgodnie z normami międzynarodowymi.